Matija Rusovan iz Pregrade u Crvenom križu Pregrada volontira od 2018. godine. Od početka je uključen u brojne aktivnosti, a posebno u socijalne programe na pomaganju starijim i nemoćnim osobama, te ostalim pripadnicima ranjivih skupina stanovnika.
U 2020. godini od početka krize izazvane pojavom virusa Covid-19 svoje volonterske aktivnosti Matija još pojačava. Broj odrađenih volonterskih sati do današnjeg dana je 560, što predstavlja veoma impozantnu brojku za jednu osobu. Kroz sate volontiranja dao je veliki doprinos razvijanju osjećaja uzajamnosti, solidarnosti, međusobnog pomaganja i uvažavanja, te međugeneracijske solidarnosti.
Vrata otvara uvijek sa osmjehom na licu, nije ga potrebno zvati da dođe, već sam javlja da dolazi i da se može na njega uvijek računati, u prijateljskom ozračuju komunicira i surađuje sa zaposlenicima Crvenog križa, kao i sa korisnicima kod kojih se odrađuju poslovi pomoći u kući i dostave toplih obroka.