Gradsko društvo Crvenog križa Krapina 30.05.2018. godine je započelo provedbu projekta Žene za Zagorje, prijavljenog na javni poziv Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Zaželi – program zapošljavanja žena. Projekt se provodi na području 13 jedinica lokalne samouprave gdje djeluju Gradska društva Crvenog križa Krapina, Klanjec i Pregrada, te okuplja 19 partnera: Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Udrugu invalida rada Krapina, gradove Krapinu, Klanjec i Pregradu, općine Petrovsko, Radoboj, Đurmanec, Jesenje, Hum na Sutli, Desinić, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela, te obvezne partnere Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina, Centar za socijalnu skrb Krapina i Centar za socijalnu skrb Zabok. Vrijednost projekta iznosi 9.992.215,16 kuna. Dodijeljena bespovratna sredstva u 100% intenzitetu potpore su iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno 85% sufinancirano je iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Zapošljavanjem žena pripadnica ciljnih skupina nastojala se povećati zapošljivost u lokalnoj zajednici i smanjiti rizik od siromaštva, potaknuti socijalnu uključenost te povećati kvalitetu života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na projektnom području.

Kroz projekt je zaposleno 7 osoba koje su činile projektni tim zadužen za provedbu projektnih aktivnosti, od toga 3 na puno radno vrijeme. Od početnih 50, broj zaposlenih radnica za pomoć u kući povećao se je na 54. Kroz provedbu projekta evidentiran je poveći broj starijih i nemoćnih krajnjih korisnika koji su se kontinuirano javljali. Broj krajnjih korisnika u nepovoljnom položaju povećao se je iz početnih 250 na 270.

S ciljem osnaživanja radnog potencijala žena zaposlenih na projektu i formalnog usvajanja novih znanja i vještina jedna od projektnih aktivnosti bilo je obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih žena za zanimanje njegovateljice starijih i nemoćnih osoba. Tako je, u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Krapina, sredstvima ovog projekta, osposobljeno 49 žena za zanimanje njegovateljice. Novostečenim znanjima i vještinama žene su postale konkurentnije na tržištu rada, a kvalifikacija je upisana u e-radnu knjižicu.

Briga o krajnjim korisnicima dodatna je vrijednost ovog projekta. Tijekom razdoblja od 24 mjeseca žene su pružale usluge pomoći i podrške krajnjim korisnicima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Korisnicima je podijeljeno po pet dvomjesečnih paketa osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština što je uz redovnu skrb doprinijelo povećanju razine kvalitete njihovih života. Zaposlene žene su svojim trudom, radom i nesebičnim zalaganjem doprinijele boljem i kvalitetnijem životu krajnjih korisnika sve do kraja srpnja, a projekt završava 30. studenog ove godine.

Učestalo pristižu upiti kada ćemo krenuti s provedbom novog projekta kojeg korisnici i nezaposlene žene željno očekuju. Projektni partneri predali su projektnu prijavu Žene za Zagorje 2 na javni poziv Zaželi – faza II. u kojoj je predviđeno zapošljavanje 56 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada u svrhu pružanja potpore i podrške 336 krajnjih korisnika. Projekt je prošao administrativnu provjeru, te je u fazi procjena kvalitete.