Dana 24.11.2020.održan je prvi partnerski sastanak preko ZOOM aplikacije u sklopu projekta “Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge. Projekt je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, a parteri na projektu su: Grad Pregrada, Općina Desinić, Općina Hum na Sutli, Centar za socijalnu skrb Krapina, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla i Mreža udruga Zagor. Na sastanku su predstavljene dosadašnje aktivnosti i provedba na projektu, te zajednički sa partnerima dogovorene buduće aktivnosti i provedba projekta.