Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada svoje djelovanje pojačalo je početkom mjeseca rujna, kada je ponovno došlo do povećanog broja oboljelih osoba i osoba u samoizolaciji . Aktivnosti su usmjerene posebno na najranjivije skupine stanovnika. U vremenu od 8 do 15 svakog dana otvorene su dvije telefonske linije za pozive i dojave građana i to:
376-013 fiksna telefonska linija i 098-857120 mobilna telefonska linija.
Pozivi građana odnose se na pomoć pri nabavci i dostavi namirnica, lijekova i kućnih potrepština, naručivanje na razne zdravstvene preglede i usluge izvan mjesta stanovanja, na potrebu prijevoza do liječnika i na korištenje ostalih zdravstvenih usluga, kao i na posudbu ortopedskih pomagala (posebno invalidskih kolica, hodalica, toaletnih stolaca i medicinskih kreveta). Svakog dana sve je više poziva od strane starijih osoba, koje žive same, kojima je potrebna psihosocijalna podrška kroz razgovor sa zaposlenicima Crvenog križa educiranim za tu vrstu pomoći.