Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1, u postupku odabira projekta u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- FAZA 1“ donijelo je Odluku o financiranju projekta Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Pregrada „Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“.

HCK, Gradskom društvu Crvenog križa Pregrada odobren je iznos od 1.419.010,26 kn  bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, o čemu je dana 01.08.2020. potpisan Ugovor.

Partneri na projektu su: Grad Pregrada, Općina Desinić, Općina Hum na Sutli, Centar za socijalnu skrb Krapina, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Mreža udruga Zagor, a trajanje Projekta je 24 mjeseca.

Projektom „Veselo, veselo, seniori“ unapređuje se socijalna uključenost starijih osoba pružanjem učinkovitih i kvalitetnih socijalnih usluga na  području Grada Pregrade, Općine Desinić i Općine  Hum na Sutli,  doprinosi se razvoju dnevnih aktivnosti za starije osobe, jača se obiteljska podrška i podrška zajednice starijim osobama čime se unaprjeđuje  kvaliteta života, povećava socijalni kapital zajednice i razvija  međugeneracijska solidarnost, te se doprinosi jačanju kapaciteta lokalnih stručnjaka u svrhu razvoja usluga za starije osobe na lokalnoj razini.

Ovaj projekt temeljen je na  dugogodišnjem  iskustvu GDCK Pregrada na provođenju programa namijenjenih starijim osobama te iskustva suradnje s lokalnim dionicima. Na području provođenja projekta ne postoje adekvatni programi za osobe starije životne dobi koji bi pripomogli u zadržavanju ili regeneriranju njihovih psihofizičkih sposobnosti za što duži samostalni život ili život unutar svoje obitelji, što dokazuje veliki broj osoba smještenih u udomiteljskim obiteljima domovima za starije osobe.

U sklopu projekta predviđene su razne aktivnosti koje uključuju književne radionice i predavanja u knjižnici, posjete muzejima i kazalištima, uključivanje u program manifestacija u lokalnoj zajednici, rekreaciju na otvorenom i druge aktivnosti koje doprinose socijalnom uključivanju. Svi korisnici će tijekom provedbe projekta moći dodatno predlagati i osmišljavati aktivnosti u kojima žele sudjelovati što je ključno da se osjete kao aktivni sudionici samog projekta. Dnevne aktivnosti organiziraju se u prostorima GDCK do 3 sata tijekom svakog radnog dana što omogućuje provođenje slobodnog vremena i socijalizaciju za starije osobe, a predviđene su razne radionice – o upravljanju financijama, o očuvanju zdravlja, o zdravoj prehrani o osnovama informatike, korištenju interneta i društvenih mreža i sl. Također, dostupna je i usluga prijevoza, koja će biti omogućena kupnjom novog vozila. Prijevozi će se vršiti  na dnevne aktivnosti u GDCK Pregrada, kod liječnika, nabavku lijekova i namirnica, na društvena i vjerska događanja, posjetu grobljima, posjetu rođacima i na kraće izlete, čime će se  starijim osobama približiti usluge u zajednici, omogućiti kvalitetnija briga za zdravlje, te smanjiti osjećaj samoće.

U svrhu jačanja kapaciteta stručnjaka provest će se  edukacije postojećih djelatnika te edukaciju volontera. Kroz volonterski klub u koji će biti uključeni: mladi, starije osobe, članovi obitelji i stručnjaci radit će se na jačanju izvaninstitucionalnih ljudskih kapaciteta za rad sa starijim osobama, osnažiti socijalne sposobnosti starijih osoba – volontera, jačati obitelj u smislu  lakšeg usklađivanja profesionalnog i privatnog života.

 Ciljanu skupinu čine osobe starije od 65 godina koje su motivirane sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti, stručnjaci koji će se osposobiti za rad sa starijim osobama i kreiranju socijalnih usluga u zajednici, te mladi  koji će kroz uključivanje u volonterski klub i aktivnosti u zajednici raditi na jačanju svojih kompetencija za rad sa starijim osobama i kreirati prostor međugeneracijske solidarnosti.