Za četveročlanu obitelj iz Desinića, koju sačinjavaju samohrana majka (udovica) i troje maloljetne djece, zajedničkom akcijom omogućeno je ljetovanje u Centru za odmor i rekreaciju Selce u vlasništvu Crvenog križa Zaprešić.
Troškove boravka za jedno dijete podmirila je Općina Desinić, za drugo GDCK Pregrada, za treće GDCK Zaprešić, a majka je svoj trošak boravka uplatila iz vlastitih sredstava.
Svi članovi obitelji bili su veoma sretni što su mogli ljetovati, te zahvaljuju svim sudionicima dogovora o plaćanju na iskazanoj dobroti i humanosti.