Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1, u postupku odabira projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1 “ donijelo je Odluku o financiranju projekta Gradskog društva Crvenog križa PregradaVeselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“.
Riječ je o projektu prijavljenom na komponentu poziva koja se tiče aktivnosti usmjerenih na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina. GDCK-u Pregrada odobren je maksimalni iznos prihvatljivih troškova koji iznosi 1.419.010,26 kn uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 posto.
Projektom “Veselo, veselo, seniori” unaprjeđuje se socijalna uključenost starijih osoba pružanjem učinkovitih i kvalitetnih socijalnih usluga u ruralnom području. Kroz organizaciju jačanja kapaciteta lokalnih stručnjaka, razvoj dnevnih aktivnosti i obiteljsku podršku unaprjeđuje se kvaliteta života starijih osoba, povećava socijalni kapital zajednice i međugeneracijska solidarnost.
U sklopu projekta predviđene su radionice, izleti, kulturna događanja, ali i usluga prijevoza čime će se proširiti dostupnost socijalnih usluga za starije osobe u zajednici i njihova kvaliteta. Aktivnostima pružanja podrške članovima obitelji koji skrbe o starijim osobama kroz sastanke i edukativne radionice doprinijet će se kvalitetnijem i dugotrajnijem životu starijih osoba u vlastitom domu. Ujedno će se raditi na jačanju osjetljivosti zajednice, posebno djece, mladih i donositelja odluka, za potrebe i doprinos starijih osoba što će doprinijeti održivosti provedbe socijalnih usluga za starije u lokalnoj zajednici. Uz to, radit će se na osnaživanju kapaciteta stručnjaka koji rade sa starijim osobama i postaviti standardi za rad sa starijim osobama koji će olakšavati uvođenje i kapacitiranje novih osoba, a Dodatno će se stvoriti baza educiranih volontera za rad sa starijim osobama. Na taj način širi se mreža osposobljenih osoba za pružanje socijalnih usluga i direktno se doprinosi njihovoj kvaliteti. Kroz sve ove aktivnosti starijim osobama na području Pregrade, Desinića i Huma na Sutli unaprijedit će se kvaliteta života i socijalna uključenost u zajednicu.
Partneri na projektu su Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Mreža udruga Zagor, Grad Pregrada, Općina Desinić i Općina Hum na Sutli.