Hrvatski Crveni križ osigurao je pakete prehrambenih artikala upakirane u kutiju pod nazivom “Dar za pravu stvar”.
Isti su namijenjeni oboljelim osobama od COVID-19.
Crveni križ Pregrada pakete je tijekom današnjeg dana dostavio pred kuće osoba koje su se telefonskim putem izjasnile da takve pakete trebaju.