Danas ujutro krenuli smo sa podjelom Uskršnjih paketa za najpotrebitije stanovnike Grada Pregrade!