Općina Desinić za svoje najpotrebitije građane starije životne dobi, nabavila je Uskršnje pakete sa prehrambenim artiklima. Zaposlenice Crvenog križa Pregrada kroz dva su dana dostavile pakete na kućne adrese potrebitih osoba, uz sve propisane mjere opreza. Njihova posjeta i sadržaj paketa izmamili su, barem na trenutak osmjeh na lice starijih i osamljenih korisnika, kao i riječi zahvale.