Uz zaposlenike Crvenog križa Pregrada velik dio poslova ovih dana odradili su volonteri: dežurstvo na telefonima za pozive sugrađana, naručivanje i podizanje lijekova, uredski poslovi, dežurstvo u karanteni za vozače.

Od srca zahvaljujemo Ivanu, Matiji, Dragutinu, Oliveru, Ivani, Davorinu i Ljubici!!