Tijekom današnjeg dana kao i dva prethodna dana obišli smo sve starije i invalidne osobe koje su se javile na dežurne telefone, a žive na području djelovanja Crvenog križa Pregrada – Grad Pregrada, Općina Desinić i Hum na Sutli. Bez socijalnog kontakta, odnosno bez ulaska u kuću naši zaposlenici dostavili su im osnovne prehrambene namirnice, lijekove, vodu, higijenske potrepštine i slično.

Na isti način nastavljamo pružati podršku starijim i nemoćnim osobama. Molimo Vas da se sa svojim potrebama javljate na naše dežurne telefone.