Kratke smjernice kako se ponašati u slučaju potresa. Gdje se skloniti? Kako se ponašati za vrijeme potresa, a kako nakon potresa…. vrijedi ponoviti