Dragi naši volonteri i postovani građani, od srca vam zahvaljujemo na spremnosti da zajedno pomognemo stanovnicima Grada Zagreba.

Vaš angažman za sada nije potreban. Na raspolaganju imamo zaposlenike i educirane članove interventnog tima, odnosno 10 ljudi i 2 vozila i spremno čekamo poziv od Županijskoga društva Crvenog križa.

Veliko hvala što ne zatvarate oči i srce pred onima koji su u nevolji.