Tijekom suzbijanja epidemije koronavirusa na cijelom području djelovanja GDCK Pregrada (Pregrada, Hum na Sutli i Desinić) osim uobičajenih aktivnosti “Pomoći u kući” provode se dodatne aktivnosti koje se odnose na ranjive skupine stanovništva – osobe starije životne dobi, invalidne osobe, kronični i akutni bolesnici.

Naši djelatnici svakodnevno obilaze korisnike usluga “Pomoći u kući”, korisnike projekta “Žene za Zagorje” bez ulaska u kuću korisnika i direktnog kontakta sa samim korisnikom. Vrši se usluga dostave namirnica, lijekova, vode, higijenskih potrepština, kao i plaćanje režijskih troškova.

Djelatnici koriste maske, rukavice i dezinficijensa pridržavaju se svih mjera sprečavanja prijenosa bolesti Zavoda za javno zdravstvo, kao i svih uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite.