Održat će se u Osnovnoj školi “Janka Leskovara” u Pregradi s početkom u 10:00 sati!
Svim prijavljenim ekipama želimo puno sreće i uspjeha!