Prema evidenciji članova GDCK Pregrada utvrđeno je da je određeni broj dugogodišnjih članova propustilo izvršiti uplatu članarine za 2019. godinu, a koja prema Odluci Hrvatskog Crvenog križa iznosi 12 kuna za odrasle članove i 6 kuna za pomladak Crvenog križa.
Ovim putem podsjećamo članove da članarinu za 2019. godinu mogu uplatiti do 31. siječnja 2020. godine u prostorijama GDCK Pregrada, kako bi istu mogli uključiti u iznos uplata za 2019. godinu.
Visina članarine za 2020. godinu ostaje nepromijenjena.