Dana 19. prosinca 2019. godine održana je sjednica Skupštine GDCK Pregrada, na kojoj su donijeti dokumenti za 2020. godinu – Program rada i Financijski plan GDCK Pregrada , kao i Rebalans financijskog plana za 2019. godinu.