U Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 04. studenog 2019. godine održana je Središnja konferencija projekta GDCK Krapina Žene za Zagorje, koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.
Na konferenciji su sudjelovali predstavnici organizacija uključenih u pripremu i provedbu projekta s ciljem što bolje prezentacije dosadašnjih aktivnosti projekta i načina kako je projekt pridonio kvaliteti života zaposlenih žena na projektu i potrebitih starijih i nemoćnih osoba za koje se brinu.
GDCK Pregrada partner je u projektu, te se aktivnosti provede na području djelovanja GDCK Pregrada. Uz prezentacije nositelja i partnera u projektu tijek provođenja projektnih aktivnosti na području Grada Pregrade, te Općina Desinić i Hum na Sutli prezentirala je terenska koordinatorica projekta Petra Bešenski.
Aktivnosti i rezultate projekta pohvalili su svi sudionici Konferencije te izrazili želju za nastavkom provođenja aktivnosti kojima se pomaže starim i nemoćnim osobama, a financiraju se iz Europskog socijalnog fonda.