POŠTOVANI DARIVATELJI KRVI,

čestitamo Vam 25. listopada – Dan darivatelja krvi.

Budite ponosni jer ste svojim humanim darivanjem djela sebe spasili ljudske živote i mnogima vratili osmijeh na lice