Poduzeće „Jumicar Hrvatska“ d.o.o. održalo je radionice iz prometne kulture u Osnovnoj školi Viktora Kovačića Hum na Sutli. Polaznici radionica bili su učenici drugih razreda iz OŠ Hum na Sutli i Osnovne škole Janka Leskovara Pregrada.
Prema uhodanoj višegodišnjoj praksi uz policiju i vatrogasce sa radionicama iz prve pomoći uključilo se Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada sa svojim volonterima, koji su polaznicima demonstrirali pružanje prve pomoći pri lakšim ozljedama, što su polaznici radionice sa oduševljenjem prihvatili i vrlo aktivno se uključili.
Zahvaljujemo volonterima na uključivanju u radionice – patronažnoj sestri Gordani i učenicama Srednje škole Pregrada – medicinskog smjera Marti i Dariji.