Projekt pod nazivom „HUMANITARNI PAKET ZA SREDIŠNJU HRVATSKU II“ Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada provodi u partnerstvu sa Hrvatskim Crvenim križem, a završetak projekta je 31.08.2019. godine. Projekt se odnosi na osiguravanje paketa hrane i paketa higijene, a sufinanciran je sredstvima EU Fonda za najpotrebitije FEAD. Tijekom 2019. godine za 318 korisnika Projekta izvršene su tri podjele paketa hrane i 2 podjele paketa higijene, odnosno ukupno je osigurano 1098 paketa hrane i 559 paketa higijene. Do kraja ove godine više neće biti podjele, već će uslijediti prijava za odobravanje sredstava za slijedeću godinu.
Obavještavamo korisnike paketa, koji nisu zatečeni kod kuće prilikom III podjele da se njihovi paketi nalaze u skladištu Crvenog križa Pregrada pa ih mogu osobno podići ili se javiti telefonom radi dogovora za dostavu u kuću.