Gradska knjižnica Pregrada i Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada organizira za Vas predavanje na temu “Poremaćaji spavanja”.

Odazovite se i dođite na predavanje koj će biti u srijedu 5. lipnja 2019. godine  Galeriji Muzeja grada Pregrade