Od poduzeća Zagorski dvorac d.o.o. zaprimili smo veću količinu madraca, deka i televizora, za potrebite osobe na području djelovanja GDCK Pregrada. Besplatni prijevoz doniranih stvari u skladište Crvenog križa, izvršilo je poduzeće Gotra iz Pregrade. Donacija će biti korištena za socijalno ugrožene osobe, koje se nalaze u tretmanu Centra za socijalnu skrb Pregrada, kao i za osobe kojima Crveni križ svakodnevno pruža socijalne usluge.

Zahvaljujemo na iskazanoj humanosti i solidarnosti sa osobama u potrebi.