Gradsko društvo Pregrada jedan je od partnera na projektu Hrvatskog Crvenog križa pod nazivom „Humanitarni paket za Središnju Hrvatsku II“, koji je odobren potkraj 2018. godine, a odnosi se na osiguravanje paketa hrane i paketa higijene za najpotrebitije stanovnike, a nastavak je projekta , koji se je provodio u 2017. godini.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije – FEAD u okviru operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć u razdoblju od 2014 – 2020. godine.
Primatelji pomoći mogu biti korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe starije od 65 godina sa prihodom do 1.500,00 kuna u samačkom ili 2.000,00 kuna u dvočlanom domaćinstvu, jednoroditeljske obitelji s maksimalno 3.276,00 kuna prihoda mjesečno, obitelji s troje i više djece s ukupnim mjesečnim prihodima nižim od 6.025,00 kuna, samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću dulje od 3 mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposlenim bez ikakvih primanja ili sa blokiranim primanjima, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.
Gradsko društvo Pregrada je u sklopu projekta „Humanitarni paket za Središnju Hrvatsku II“ u mjesecu prosincu 2018. godine podijelio 318 paketa hrane i 318 paketa higijenskih potrepština. Sljedeća podjela biti će tijekom mjeseca travnja.