Od 01.03.2019. godine medicinske vježbe prema Programu rada Savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne težine provodit će se ponedjeljkom i srijedom s početkom u 19 sati.
Vježbe vodi član Kluba mladih GDCK Pregrada Mario Kolar – prvostupnik fizioterapije u prostorijama GDCK Pregrada.
Napominjemo da se prema želji mogu uključiti i nove članice!