U organizaciji Hrvatskog Crvenog križa od 06. do 08. veljače u hotelu Matija Gubec u Stubičkim Toplicama održana je edukacija o upravljanju kućnim budžetom i financijskom pismenosti.
Edukacija se provodila u sklopu projekta FEAD “Humanitarni paket za središnju Hrvatsku II”, a predviđen je za edukatore po društvima Crvenog križa.
Iz GDCK Pregrada edukaciji je prisustvovala volonterka Đurđa Očko i ravnateljica Štefica Pasarić.
Nastavno na edukaciju HCK u gradskim društvima će se provoditi individualne i grupne edukacije za korisnike FEAD projekta i ostale ugrožene skupine stanovništva.