Povodom Dana darivatelja krvi 25.listopada Društvo Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije organiziralo je svečanu podjelu priznanja i zahvalnica u Restoranu KTC Krapina dana 25.10.2018. godine. Svečana podjela priznanja upriličena je za sve darivatelje s područja Krapinsko –zagorske županije koji su ostvarili jubilarno darivanje krvi u protekloj godini i to: za muškarce za 50., 75., 100., i više darivanja te za žene za 35., 55. i 75 puta darovanu krv.
S područja djelovanja Crvenog križa Pregrada poziv na svečanu podjelu zahvalnica na županijskoj razini ostvarilo je ukupno 8 darivatelja, odnosno 7 muškaraca i jedna žena.
Darivatelji koji su ostvarili priznanje za 35 puta darovanu krv:
1. Čaberica Anka, Bežanska ulica 1, Pregrada

Darivatelji koji su ostvarili priznanje za 50 puta darovanu krv:
2. Gluhak Ivan, Vrbišnica 33, Pregrada
3. Koprivnjak Ivan, Cigrovec 7, Pregrada
4. Završki Drago, Vrbišnica 31, Hum na Sutli
5. Drenški Dubravko, Ul. Augusta Šenoe 4, Pregrada

Darivatelji koji su ostavarili priznanje za 75 puta darovanu krv:
1. Kušar Stjepan, Ul. Janka Leskovara 69, Pregrada
2. Pasariček Ignac, Valentinovo 22, Pregrada

Darivateljima upućujemo iskrene čestitke, te veliku zahvalnost i divljenje.

Iznimno, ove godine su podijeljena i Jubilarna priznanja (zahvalnica i plaketa) koja su ustanovljena u 2018.god. jer Hrvatski Crveni križ slavi tri važne obljetnice: 140 godina postojanja i djelovanja Crvenog križa na tlu današnje Republike Hrvatske, 25 godina od priznanja Hrvatskog Crvenog križa kao samostalnog nacionalnog društva u sklopu Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i
65 godina dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog križa. Ispred Gradskog društva Crvenog križa Pregrada priznanja su dobile gđa. Mirjana Margetić Marić, gđa. Božena Krsnik i gđa. Štefica Pasarić