Povratak članova Crvenog križa Pregrada s ljetovanja u Selcu upravo traje, a raspoloženje je ovakvo: