Od 2006. godine 21. ožujak se obilježava kao Svjetski dan osoba s Down sindromom.

Down sindrom karakterizira genetski poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog kromosoma viška u trenutku začeća. Kromosomi su sitne nakupine bjelančevina koje prenose nasljedne osobine s roditelja na dijete. U svakoj stanici nalazi se 23 para, odnosno 46 ukupno, no kod osoba s sindromom Down ono iznosi ukupno 47 komada, što znači da te osobe imaju na 21 kromosomu jedan kromosom viška te se upravo zbog toga današnji dan obilježava kao takav.

Sindrom nije moguće u potpunosti izliječiti te on sa sobom vrlo često povlači i mnoge druge komplikacije poput oštećenja tjelesnih i mentalnih funkcija. Unatoč svim popratnih pojavama, osobe sa sindromom Down su veoma tople i vesele, kopiraju ponašanja iz vlastite okoline te ih se može socijalizirati i pripremati na samostalan život, što naravno ovisi i o stupnju tjelesnih i mentalnih nedostataka i angažiranosti vlastite obitelji.

Simbol današnjeg dana su šarene čarape jer ih osobe koje imaju spomenuti sindrom ne mogu nikako upariti. Nošenjem šarenih rasparenih čarapa iskazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom kako bi se što bolje mogli integrirati u društvo.