Gradsko društvo Crvenog križa Zabok je organiziralo 12. Zimsku školu te je uputilo poziv za sudjelovanje svim Gradskim društvima u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Zimska škola se održala dana 23.02.2018.g u prostorijama Osnovne škole Ksaver Šandor Gjalski te je okupila više od 160 učenika osnovnih i srednjih škola koji su kroz razna predavanja i radionice imali priliku naučiti više o pokretu Crvenog križa, pružanju prve pomoći, prevenciji ovisnosti, o ljudskim i dječjim pravima, nenasilju i komunikaciji, humanim vrednotama i volontiranju mladih. Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada su predstavljali učenici Osnovne škole Jurice Prejca iz Desinića na čelu s voditeljicom Valentinom Drenški te učenici Srednje škole Pregrada predvođeni profesorom Ivicom Matejašem.

Budući da je područje rada Crvenog križa veoma opsežno, od iznimne je važnosti potaknuti mlađe naraštaje da se od najranije dobi uključe u aktivnosti Crvenog križa poštivajući osnovna načela njegova djelovanja.

Ovim putem zahvaljujemo GDCK Zabok na uloženom trudu i besprijekornoj organizaciji još jedne Zimske škole, kao i svim učenicima koji su se spremno odazvali pozivu i vlastitim angažmanom omogućili daljni razvoj Crvenog križa.

12, zimska škola CK u Zaboku