Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada – jedan od partnera Projekta „HUMANITARNI PAKET ZA SREDIŠNJU HRVATSKU“ preuzelo je treću pošiljku humanitarnih paketa prehrambenih i higijenskih artikala, a koji se financiraju iz sredstava Europskog fonda za najpotrebitije – FEAD.

Treća podjela navedenih paketa započela je dana 10.07.2017. godine. Korisnici humanitarnih paketa su najugroženiji građani,to jest primatelji zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Pregrada sa prebivalištem na području Općina Hum na Sutli i Desinić te grada Pregrade, uključujući i pripadajuća sela.

Budući da su primatelji paketa mahom starije i/ili nemoćne osobe, veliki dio paketa dostavljaju zaposlenici i volonteri GDCK Pregrada na kućnu adresu.
U ovoj trećoj po redu pošiljci preuzeto je ukupno 280 paketa hrane te 280 paketa higijenskih potrepština.

Prema sadašnjim saznanjima u sklopu FEAT projekta, ova pošiljka humanitarnih paketa je posljednja predviđena za tekuću godinu.

Odgovori