Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada – jedan od partnera Projekta „HUMANITARNI PAKET ZA SREDIŠNJU HRVATSKU“ preuzelo je drugu pošiljku humanitarnih paketa prehrambenih artikala, a koji se financiraju iz sredstava Europskog fonda za najpotrebitije – FEAD.

Druga podjela paketa započinje dana 29. svibnja 2017. godine nadalje. Korisnici humanitarnih paketa su primatelji zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Pregrada sa prebivalištem na području grada Pregrade i Općina Desinić i Hum na Sutli. Zaposlenici i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Pregrada humanitarne pakete dostavljat će korisnicima na kućne adrese, budući da se radi o osobama starije životne dobi i narušenog zdravstvenog stanja. Za drugu podjelu preuzeto je ukupno 226 paketa.

Do kraja 2017. godine predviđena je još jedna podjela humanitarnih paketa sa prehrambenim artiklima, te jedna podjela paketa higijenskih potrepština.

Odgovori