U tjednu obilježavanja Svjetskog dana hipertenzije (17. svibnja) GDCK Pregrada provelo je tri akcije mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi na otvorenom prostoru, odnosno na trgovima grada Pregrade i Općina Desinić i Hum na Sutli. Mjerenje se vršilo za sve zainteresirane građane, a u cilju preventivnog djelovanja na očuvanju zdravlja i povećanju kvalitete života.Prema statističkim podacima 37% stanovnika Republike Hrvatske ima pov…išeni krvni tlak, što znači da svaki treći stanovnik ima vrijednost arterijskog tlaka veći od normalnih vrijednosti 140/90. Uzroci su: pretilost, premalo tjelesne aktivnosti, prekomjerni unos kuhinjske soli, alkohol, pušenje, šećerna bolest, te oštećenje bubrega. Odaziv građana bio je veoma dobar, odnosno mjerenju je u svakoj akciji pristupilo 80 do 100 građana, a kod nekolicine građana krvni tlak je bio u alarmantnim vrijednostima, koji ukazuju na ozbiljno poremećeno zdravstveno stanje.

Prilikom mjerenja djelatnici i volonteri Crvenog križa Pregrada podijelili su i letke sa preporukama da je potrebno promijeniti loše životne navike i primijeniti programe prevencije na očuvanju zdravlja.

Zahvaljujemo volonterima GDCK Pregrada Đurđi Očko i Darko Gregorić na pomoći u akcijama mjerenja.

Odgovori